De kracht van A+ Projects

Projectontwikkeling in de driehoek Brussel- Leuven- Antwerpen, de Ardennen en de kust

A+ projects ontwikkelt verkavelingen en luxe appartementen. Wij zijn actief in de driehoek Antwerpen (Kontich, Lint)-Brussel (Evere, Haren)-Leuven, de kust (Oostende, Knokke) en de belgische Ardennen (omgeving Durbuy).

In een eerste fase gaan we op zoek naar een perceel. Er wordt een voorstudie opgesteld zoals rendementsanalyse, ontwerp- en volumestudie. Bij de samenstelling van het verslag wordt er advies ingewonnen bij industriële en financiële middens, alsook bij de vastgoedsector.

Vervolgens ontwikkelen wij met één of meerdere partners een plan voor woningbouw of andere bestemming. Het nauwlettend volgen van de marktontwikkelingen en een juiste timing is daarbij van essentieel belang. We stappen in projecten die in relatie tot conjuncturele ontwikkelingen aantrekkelijk zijn. Wij spelen daarop in door meer richting woningbouwprojecten te gaan.

Direct van de ontwikkelaar kopen is de beste manier van investeren

Wie kent zijn project beter en staat meer garant voor de kwaliteit van het product en de goede afwikkeling van de verkoop, dan de projectontwikkelaar zelf? U heeft de mogelijkheid om op plan te kopen aan betaalbare prijzen en heeft inspraak in de afwerking van uw keuze. Wenst u te kopen als belegging? A+ projects organiseert eveneens de verhuur en herverkoop van uw appartement. We streven naar een optimale verhuurbaarheid van onze portefeuille. We spelen in op marktontwikkelingen door woningen in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding op de juiste locatie aan te bieden.

Verhuur van zowel residentiële woningen als commerciële panden aan particulieren en bedrijven.

U bent in goede handen vanaf de bezichtiging aan het pand, tot bij de opmaak van huurcontracten en het later verhuurbeheer. Ons doel is zowel de eigenaar als de huurder een optimale service te bieden. Voor de eigenaar betekent dit een ontlasting van zijn administratie en voor de huurder een georganiseerde service zoals reiniging, aansluiting van nutsvoorzieningen (TV, telefoon, internet) en snelle huishoudelijke herstellingen indien noodzakelijk. Verhuren betekent bij ons: een pand zorgeloos toevertrouwen. Huren betekent bij ons: wonen zonder zorgen!

Vlotte realisatie en een algemene tevredenheid.

De bouwwerken worden uitgevoerd onder strenge kwaliteitscontrole en werforganisatie. Terwijl de bouwwerken aan de gang zijn, trachten wij het project op korte tijd bij de uiteindelijke kopers onder te brengen. Het zal u ongetwijfeld een veilig gevoel geven om het gehele bouwtraject van nabij te kunnen volgen. A+ projects neemt u mee door elke fase: grondverwerving, projectontwikkeling en uitvoering, maar ook verkoop, verhuur en beheer.

Wij werken met de grootste aannemers van België en beschikken ondertussen over een omvangrijk relatienetwerk aan architecten en technici. Dit leidt tot een vlotte realisatie van het project en algemene tevredenheid. Wij zorgen keer op keer voor een hoge rentabiliteit en toegevoegde waarde voor onze investeerders.